Kia Awards: Raymond Felton

Raymond Felton is nominated for KIA's Player of the Month.